Mesaj Arhieresc la începerea Anului Universitar 2018 – 2019

DSC00228 640x960Noul An Universitar este pentru fiecare student în parte, un nou început și o nouă oportunitate spre desăvârșirea intelectuală, având drept temei, dorința de împlinire spirituală și elanul tineresc al cunoașterii.

Acest proces educațional, nu este totdeauna ușor de împlinit, întrucât, după cum se știe, studiile superioare, presupun efort, dar și talent, și desigur, spirit creator si inovator.

De aceea, prin dăruire și multă muncă pe altarul educației, totul este cu putință, dacă este chemat în ajutor Dumnezeu, care revarsă darurile Sale cele bogate și mântuitoare, asupra întregii creații.

În domeniul educaţiei, Biserica Ortodoxă Română, prin diferitele ei organisme, a avut, are și va avea un rol deosebit de important în educarea și emanciparea Poporului Român, contribuiind esențial la sporirea și menținerea valorilor culturale și naţionale ale cercetării științifice.

Cu prilejul începerii Noului An Universitar 2018 – 2019, felicităm din inimă pe toți profesorii, studenții, ostenitorii și colaboratorii Universităților din Argeș, dorindu-Vă din inimă, succes și multă putere de muncă în efortul creator al cunoașterii!

Rugăm pe Domnul Dumnezeu, Izvorul înţelepciunii veşnice și al tuturor darurilor cerești și pământești, să Vă lumineze şi să Vă binecuvânteze pe toţi, să Vă dăruiască sănătate deplină, spor bun, spre tot lucrul bineplăcut lui Dumnezeu și înger de pace!

Cu binecuvântare arhierească,

Vă întâmpină,

† Calinic

Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului

 

sf iachintPropunerea de canonizare a Sfântului Iachint a fost înaintată Sfântului Sinod al Bisericii noastre de Mitropolia Munteniei și Dobrogei pe data de 19 iunie 2008. În ședința Sfântului Sinod din 8 iulie 2008 s-a făcut canonizarea sa, iar proclamarea solemnă a sfințeniei sale a avut loc pe 26 octombrie 2008. Sfântul Iachint de Vicina este trecut în calendar cu cruce neagră, ca sfânt cu polieleu.

Sfântul Ierarh Iachint a trecut la cele veșnice în anul 1372.

A fost îngropat lângă biserica mitropolitană de la Curtea de Argeș.

ACATISTUL

continuare...

 

VIAŢA ŞI NEVOINŢELE

iachint de vicinaTroparul Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești

Glasul 1 - ex. Podobie: Ceea ce ești bucuria...

Vrednic următor al ierarhilor dobrogeni și întâiule între mitropoliții Țării Românești, Sfinte Ierarhe Iachint, te-ai arătat mărturisitor al dreptei credințe, lucrător al virtuților și rugător pentru sufletele noastre.

Condacul Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești.

Glasul 8 - Podobie: Apărătoare Doamnă...

Pe apărătorul dreptei credințe, pe Sfântul Ierarh Iachint, cel ce s-a arătat ca un luceafăr strălucitor al Mitropoliei Țării Românești și a împlinit cele duhovnicești ale păstoriților săi, să-l lăudăm cu inimi curate la prăznuirea sa cea de peste an, zicând: Bucură-te, sfinte slujitor al lui Hristos pe pământ românesc.

continuare...

Top