Mesaj Arhieresc la începerea Anului Universitar 2018 – 2019

DSC00228 640x960Noul An Universitar este pentru fiecare student în parte, un nou început și o nouă oportunitate spre desăvârșirea intelectuală, având drept temei, dorința de împlinire spirituală și elanul tineresc al cunoașterii.

Acest proces educațional, nu este totdeauna ușor de împlinit, întrucât, după cum se știe, studiile superioare, presupun efort, dar și talent, și desigur, spirit creator si inovator.

De aceea, prin dăruire și multă muncă pe altarul educației, totul este cu putință, dacă este chemat în ajutor Dumnezeu, care revarsă darurile Sale cele bogate și mântuitoare, asupra întregii creații.

În domeniul educaţiei, Biserica Ortodoxă Română, prin diferitele ei organisme, a avut, are și va avea un rol deosebit de important în educarea și emanciparea Poporului Român, contribuiind esențial la sporirea și menținerea valorilor culturale și naţionale ale cercetării științifice.

Cu prilejul începerii Noului An Universitar 2018 – 2019, felicităm din inimă pe toți profesorii, studenții, ostenitorii și colaboratorii Universităților din Argeș, dorindu-Vă din inimă, succes și multă putere de muncă în efortul creator al cunoașterii!

Rugăm pe Domnul Dumnezeu, Izvorul înţelepciunii veşnice și al tuturor darurilor cerești și pământești, să Vă lumineze şi să Vă binecuvânteze pe toţi, să Vă dăruiască sănătate deplină, spor bun, spre tot lucrul bineplăcut lui Dumnezeu și înger de pace!

Cu binecuvântare arhierească,

Vă întâmpină,

† Calinic

Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului