image002

 Trupul și sufletul nostru au o capacitate unică de a se vin-deca dimpreună, atunci când suntem atacați fizic și spi-ritual. Forța vindecătoare vine din cooperarea omului cu Zidi-torul său, Dumnezeu, care dă foarte repede, când este invocat în rugăciune, vindecarea de care avem mare nevoie.

Din cercetările și practica medicală intensă, Dr. Hiromi Shinya, a ajuns la concluzia, ca specialist in endoscopia gas-trointestinală, că în momentul în care „sistemul gastrointes-tinal” al unei persoane nu este curat, atunci, acea persoană va suferi indiscutabil, mai devreme sau mai târziu, de anumi-te boli incurabile.

Top